Promocja specjalistycznych usług informatycznych A4BEE Sp. z o.o. sp.k. na rynku międzynarodowym w branży IT/ICT

Apr 9, 2021 | projects

Promocja specjalistycznych usług informatycznych A4BEE Sp. z o.o. sp.k. na rynku międzynarodowym w branży IT/ICT

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go To Brand.
Numer projektu: POIR.03.03.03-02-0207/20

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem projektu jest wypromowanie marki produktowej Beneficjenta, tj. usług tworzenia dedykowanych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych i aplikacji internetowych, poprzez realizację działań promocyjnych na rynkach perspektywicznych USA i Chin, co pozwoli zwiększyć skalę prowadzonej przez Spółkę działalności eksportowej i osiągnąć bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2023 r.

Rezultatami jakościowym będą:

– skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej;

– nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami handlowymi;

– pozyskanie zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

Wartość projektu: 412 800,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 350 880,00 PLN